Врв
  • 300739103_hos

Историја на компанијата

Историја на компанијата

ИСТОРИЈА

Во 2013 година е основана ХМКН. Главната работа беше соработка со мали и средни јавни болници и приватни болници и беше снабдувач на медицинска опрема и потрошен материјал.

Во 2014 година Основате фабрика во соработка со позната домашна фармацевтска група за заедничко истражување и развој, избор на материјали и производство на медицински материјали.

Во 2015 година формирајте го нашиот оддел за истражување и развој за развој и дизајнирање производи.

Во 2016 година учествуваше во наддавање за опрема и потрошен материјал на првите три болници, обезбедена опрема, потрошен материјал и материјали за заштита од дезинфекција.

Во 2018 година соработуваше со трети терминали како што се малопродажни аптеки и клиники за да се обезбеди медицинска опрема и средства за дезинфекција и заштита.

Во 2020 година, поради епидемијата на КОВИД-19, започнавме да обезбедуваме средства за дезинфекција и анти-епидемија за училишта, градинки, владини агенции и големи претпријатија; надворешно-трговскиот бизнис се прошири од офлајн на Интернет, и на двонасочен начин.